Algemene voorwaarden

Afspraken en annulering: 
• Alle therapieën vinden plaats op afspraak.
• Afzeggen van een afspraak gebeurt bij voorkeur telefonisch of er kan een mail gestuurd worden.
• De therapeute behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum of tijd van de therapie te wijzigen.
• 24 uurs regeling; Voor het afzeggen of verplaatsen van afspraken geldt een 24-uurs regeling. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail aan te geven. Indien u – om wat voor reden ook- een afspraak niet nakomt en de gereserveerde tijd daardoor niet meer ingevuld kan worden ontvangt u een verzuimnota. Deze is gesteld op 50% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Vertrouwelijke informatie: 
• Door de cliënt verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
• In geval van minderjarigheid overlegt de therapeute altijd met de ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de therapie. Ook wordt er indien nodig overlegd met derden ( docenten, intern begeleiders van de school en eventuele andere behandelaars). Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt.
• Met regelmaat worden sessies opgenomen op video t.b.v. reflectiedoeleinden van de therapeute. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt.